Házirend-adatvédelmi szabályzat-online konzultációs szabályzat

Pacsirta Mozgásfejlesztő kuckó házirend- adatvédelmi szabályzat- online/telefonos konzultáció szabályzata
Kedves Szülők!

A megfelelő fejlesztés érdekében a következő házirendi szabályokat kérem betartani:
• A pontosság nem mindig kivitelezhető. Ennek ellenére kérek mindenkit a pontosságra, hogy maximálisan a fejlesztésre tudjunk koncentrálni és kihasználjunk minden percet. Az előre megbeszélt idősávokat nem áll módunkban előbb kezdeni vagy meghosszabbítani.
• Mindenkinél közbe jöhet valami. Kérlek, az esetleges lemondást a megbeszélt időpont előtt 24 órával tedd meg, esélyt adva így másnak, hogy eljöjjön tornázni. Ha ez nem megoldható, sajnos fel kell számolnunk a fejlesztés, konzultáció díját. Pótlásra tudunk időpontot keresni.
• Gyermeked akkor érzi jól magát a tornán, ha egészséges. Kérlek, ezt tartsd szem előtt.
• Testvér részvétele a tornán nem probléma, amíg a felügyeletét meg tudod oldani.
• A torna alatt vigyázzunk magunkra, egymásra és az eszközökre.
• A csoportos tornákra a bejelentkezés azért szükséges, mert a tornaterem befogadóképessége korlátolt.
• A bérlet egy kényelmes megoldás! Kérlek, akkor válts bérletet, ha azt biztosan fel tudod használni a megadott időn belül. Ellenkező esetben elvesznek az előre befizetett alkalmak. (Kivéve ha az oktató másképp jelzi, pl telt házas órák)
• Az órákon készítünk fotókat, melyeket név nélkül felhasználunk közösségi oldalunkon és weblapunkon. Amennyiben ebbe nem egyezel bele, kérjük jelezd vezetőségünk felé.
• A személyes adataidat a GDPR-nek megfelelően tároljuk, azt egy harmadik félnek nem adjuk ki.

Telefonos/online konzultáció:

Szolgáltató adatai:

Hiszünk Benned! Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány, Szolgáltató)

(kurátori elnök: Tófalvi Renáta; székhely: 1083, Budapest, Práter utca 4.; adószám: 19202780-1-42; Telefonszám: 06309475267; e-mail cím: mfkucko@gmail.com

Felhasználó fogalma:

Természetes személy, aki jelentkezik a szolgáltatásra (online konzultáció, telefonos konzultáció).

Kolléga fogalma:

A Hiszünk Benned! Alapítvány munkatársa (óraadó, vállalkozó, önkéntes).

Szolgáltatás megnevezése:

Telefonos/ online tanácsadás.

Általános kérdésekre válaszolunk.

A telefonos tanácsadástól a Felhasználó nem vár el fejlődést, fejlesztői vagy terápiás folyamatot. Továbbá nem vár el pedagógiai szakvéleményt, pedagógiai diagnózist.

Az Alapítvány leszögezi, hogy a telefonos konzultáció nem egyenlő vizsgálattal, terápiás folyamattal. A Szolgáltató továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az online térben/ telefonon történő tanácsadás nem hozható egy lapra az élőben történt tanácsadással. A szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges károkért (egészségügyi, fejlődésbeli, nevelésbeli), következményekért. A Szolgáltatónak nincs lehetősége után követni azt, hogy miként történik felhasználásra az adott tanács, nem látja a kisgyermeket, éppen ezért az esetleges következményekért sem tudja a felelősséget vállalni.

Technika:

A Felhasználó számára internetes kapcsolatot, telefonos kapcsolatot nem köteles biztosítani az Alapítvány, azt a Felhasználó maga biztosítja.

Az Alapítvány mindennemű megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizár az üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítás késedelméből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, adattovábbítási kapcsolat, rendszerhibából adódó, és/ vagy bármely felhasználója által okozott károkért.

Köteles azonban a Kollégának biztosítani a megfelelő eszközöket, amennyiben az nem áll rendelkezésére (laptop, telefon, internet). Amennyiben a konzultáció a Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy új időpontot biztosítunk a Felhasználónak.

Jelentkezés és fizetés menete:

Egy űrlapot kérünk kitölteni (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwCnfpXrgV9T3gYbfT20R8pNniKhbJrJRQ4dGGiHeyugM-EA/viewform ).

Az adatokat az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. Lásd: ugyanitt.

Kollégánk felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot, hogy megbeszéljék a konzultáció pontos idejét.

Telefonhívás: minden esetben a Felhasználó hívja a kollégát.

Internetes online vonal: kollégánk meghívót küld a megadott e-mail címre, a megbeszélt applikációról, a megbeszélt idősávra(pl.: Zoom).

A fizetés előre utalással vagy utólag utalással is történhet.

Banki adatok:

Bank neve: Erste Bank

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-84226273

Közlemény: konzultáció, saját név

A konzultáció maximum 45 perces. Amennyiben ezt túl lépi a konzultáció, úgy minden megkezdett 5 perc után további 1200Ft-ot számol fel a Szolgáltató. A konzultáció ára: 6000 forint (lásd: ártáblázat: www.mozgasfejlesztokucko.hu).

 

A változás jogát fenntartjuk.

2021.04.27.

Adatvédelmi tájékoztató

 

Cél:

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a Hiszünk Benned! Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő vagy Alapítvány)

(kurátori elnök: Tófalvi Renáta; székhely: 1083, Budapest, Práter utca 4.; adószám: 19202780-1-42; Telefonszám: 06309475267; e-mail cím: mfkucko@gmail.com; hol gyűjtjük az adatot: www.mozgasfejlesztokucko.hu és www.pacsirtafejleszto.hu)

gyűjti.

 

 

Milyen adatforgalom/kezelés történik?

Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során az érdeklődők üzenetet küldhetnek az Alapítvány munkatársainak, annak érdekében, hogy bővebb információhoz jussanak vagy időpontot foglaljanak.

Adatkezelés célja: információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, tárgy, csoport választás, üzenet.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: 1 év.

Adattárolás módja: levelezőrendszer (fent említett e-mail cím).

Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Hiszünk Benned! Alapítvány munkavállalói, megbízott alvállalkozói, önkéntesei.

Az Érintett (azok a szülők, családok, magánszemélyek, gyámok, akik igénybe veszi az Alapítvány szolgáltatásait) hozzájárulását azzal fejezi ki, amennyiben üzenetet küld az Alapítványnak. A GDPR 13. cikkének megfelelve az Alapítvány jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő kapcsolatfelvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

 

Az adatkezelő hogyan tárolja a megadott adatokat?

 1. az adatokat tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; tehát az alapítvány csak és kizárólag információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás használja a megadott információkat
 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 5. csak a szükséges körben férhetnek hozzá az adatokhoz (mértékben, személyben)
 6. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 7. az adatokat nem adja ki egy harmadik fél számára és nem hozza nyilvánosságra az alapítvány

 

Az érintettek jogai:

(1) A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A Szabályzat módosítása

A Hiszünk Benned! Alapítvány a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosíthatja, melyet a Honlapunkon (www.mozgasfejlesztokucko.hu és/vagy www.pacsirtafejleszto.hu) teszünk elérhetővé.

 

Jogorvoslati lehetőségek

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

 

A változás jogát fenntartjuk.

2021.04.27.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató: 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Cél:

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a Hiszünk Benned! Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő vagy Alapítvány)

(kurátori elnök: Tófalvi Renáta; székhely: 1083, Budapest, Práter utca 4.; adószám: 19202780-1-42; Telefonszám: 06309475267; e-mail cím: mfkucko@gmail.com; hol gyűjtjük az adatot: www.mozgasfejlesztokucko.hu és www.pacsirtafejleszto.hu)

gyűjti.

 

 

Milyen adatforgalom/kezelés történik?

Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel során az érdeklődők üzenetet küldhetnek az Alapítvány munkatársainak, annak érdekében, hogy bővebb információhoz jussanak vagy időpontot foglaljanak.

Adatkezelés célja: információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, tárgy, csoport választás, üzenet.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: 1 év.

Adattárolás módja: levelezőrendszer (fent említett e-mail cím).

Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Hiszünk Benned! Alapítvány munkavállalói, megbízott alvállalkozói, önkéntesei.

Az Érintett (azok a szülők, családok, magánszemélyek, gyámok, akik igénybe veszi az Alapítvány szolgáltatásait) hozzájárulását azzal fejezi ki, amennyiben üzenetet küld az Alapítványnak. A GDPR 13. cikkének megfelelve az Alapítvány jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő kapcsolatfelvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

 

Az adatkezelő hogyan tárolja a megadott adatokat?

 1. az adatokat tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; tehát az alapítvány csak és kizárólag információkérés, kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás használja a megadott információkat
 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 5. csak a szükséges körben férhetnek hozzá az adatokhoz (mértékben, személyben)
 6. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 7. az adatokat nem adja ki egy harmadik fél számára és nem hozza nyilvánosságra az alapítvány

 

Az érintettek jogai:

(1) A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

A Szabályzat módosítása

A Hiszünk Benned! Alapítvány a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosíthatja, melyet a Honlapunkon (www.mozgasfejlesztokucko.hu és/vagy www.pacsirtafejleszto.hu) teszünk elérhetővé.

 

Jogorvoslati lehetőségek

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

utolsó módosítás: 2021.04.27.

Köszönjük az együtt működéseteket!

© 2021: Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress