Kik vagyunk?

Tófalvi Renáta, konduktor, korai fejlesztő- vezető

A Pacsirta Fejlesztőház megálmodója és vezetője vagyok. Praxisomban a 0-7 év közötti gyerekek komplex fejlesztéssel foglalkozom. Különös tekintettel vagyok a 0-1 év közötti gyerekekre, akiket aktív tornával (konduktív torna), manuál terápiával (Pfaffenrot és babamasszázs) fejlesztek, amit folyamatosan kiegészítek szenzoros elemekkel. A fejlesztés egyéni és csoportos formában történik egészen a 0. hónaptól. Az 1- 3 év közötti gyerekeket szintén csoportos és egyéni formában fejlesztem (tipegő torna, bölcsis torna). Konduktorként nagy hangsúlyt fektetek a szülők tanítására, ezért időközönként tanácsadást tartok, ahol például a kognitív fejlődés lépcsőit beszéljük meg játék ötlettel kiegészítve. Szívügyem az ovisok fejlesztése, amit, mint minden más életkorban, komplex vizsgálattal kezdek, hogy pontosan lássam az idegrendszer érettségét. Az iskola előtti évig kísérem a gyerekeket, amikor is iskola előkészítő foglalkozáson fejlesztem őket. Hiszek a team munka jelentőségében, ezért gyógypedagógusunkkal, logopédusunkkal, TSMT terapeutánkkal folyamatosan egyeztetek a közös gyerekek fejlesztését illetően.

Oczella Petra, gyógypedagógus, TSMT terapeuta

A Pacsirta Mozgásfejlesztő kuckóban éretlen idegrendzserű gyermekek számára tartok egyéni és csoportos szenzoros mozgásfejlesztést. 0-4éves korig otthoni TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) gyakorlatsorokat tanítok be a szülőnek, melyeket 6 hetente kontrollálok. 4 éves csoportérett gyermekek számára kiscsoportos szenzoros tornát tartok. A terápiát megelőzi egy állapot-és mozgásvizsgálat, mely alapján megállapítom, hogy szükség van e valamilyen fejlesztésre. Ez alapján javaslok egyéni vagy csoportos tornát. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek élvezzék a tornát, ezért különböző játékos mozgásformákkal, színes elemekkel, mondókákkal, játékokkal igyekszem fenntartani a figyelmüket. A gyermekek fejlődéséről tájékoztatást adok a szülőknek és folyamatosan konzultálok a többi terapeutával is.

Komonyi Kata, gyógypedagógus, szomatopedagógus

Mozgásfejlesztő óráimra szívesen várok 3-14 éves korú gyermekeket. Foglalkozásaim vezérfonalát a vesztibuláris ingerlés, a természetes mozgások gyakorlása, az egyensúlyfejlesztés és a manipulációs képességek fejlesztése adja. Óráimat minden esetben az adott gyermekre adaptálom a sajátos képességeket, a speciális fejlesztendő területeket és az egyéni motivációkat figyelembevéve. Hiszem, hogy a hatékony fejlesztés alapja a teammunka, így munkatársaimmal szorosan együttműködöm. Ezentúl rendkívül fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, a tanácsadást, hiszen az optimális fejlődést akkor érhetjük el, ha a „fejlesztő munka” a gyermek egész napját átszövi.

Gálik -Tapolcai Réka, gyógypedagógus, ADH és ASD specialsita

A rendszerszintű gondolkodás hivatásom alapköve, folyamatosan törekszem a szakmai megújulásra. A mozgásfejlesztésnek az idegrendszerre gyakorolt pozitív hatása, illetve a jóga szeretete miatt kezdtem el a legkisebbekkel is, egészen néhány hetes kortól 3 éves korig foglalkozni (babamasszázs, baba-mama jóga mozgásfejlesztéssel, totyogós és bölcsi jóga), ezáltal minőségi és fejlesztő hatású kapcsolódási lehetőséget biztosítva babának és mamának egyaránt.A testi-lelki jólléthez hozzájáruló, mozgásfejlesztéssel ötvözött gyermekjóga foglalkozásokat tartok 4-7 éves gyerekeknek. Szükség szerint vizsgálom a gyerekek részképességeit és megfigyelem a viselkedésüket, játéktevékenységüket a fejlesztési irány kiválasztásának céljából. 3 év feletti gyerekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését végzem. Szívügyem az autizmussal élő, illetve hiperaktivitással és figyelemzavarral küzdőgyermekek megsegítése egyéni, illetve kiscsoportos formában, ahol elsődleges célom a szociális és kommunikációs képességek fejlesztése, valamint a nemkívánatos viselkedések csökkentése, illetve megszüntetése. Ezekhez viselkedésterápiás alapelveket alkalmazok. A szülőkkel szorosan együttműködve, a fejlesztő folyamatot konzultációkkal kiegészítve foglalkozom a gyermekekkel. Nagyon fontosnak tartom a gyerek egyéni szükségleteihez, illetve személyiségéhez való igazodást, ennek függvényében igyekszem gyakorlati tudásomat a fejlesztések során alkalmazni. A kollégákkal való szakmai egyeztetetések elengedhetetlen részét képezik a mindennapos munkámnak.

Drahos Dóra, gyógypedagógus, logopédus

Gyermekek komplex logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztésével foglalkozom, 4 éves kortól egészen általános iskola 8. osztályig. A fejlesztés egyéni és csoportos formában is történhet. Fontosnak tartom, hogy a szülői is aktív részese legyen a terápiának. Az otthoni gyakorlás kiemelt szerepet tölt be a terápia sikerességében. A szülők számára elérhető tanácsadás, ahol megmutatom pl.: egy-egy ajak-, nyelvgyakorlat pontos elvégzését, ahol a szülők feltehetik kérdéseiket és megbeszélhetjük, hogy milyen esetleges aggodalmaik vannak a gyermekkel kapcsolatban. A fejlesztéseket minden esetben komplex vizsgálat előzi meg, ami alapján kitűzzük a fejlesztés célját/céljait. A team-munka nagy szerepet tölt be a gyermekek fejlődésében, ezért a kollégákkal folyamatosan egyeztetve végzem a terápiás munkát.

Báthy- Ripka Nikolet, konduktor, korai fejlesztő

0-3 éves korosztály komplex fejlesztését a szenzoros integrációs terápia elemeivel kiegészítve, illetve a központi idegrendszeri sérült gyermekek fejlesztését  a konduktív pedagógia módszerével végzem. A fejlesztést mindig megelőzi a gyermek állapotának a felmérése, amelyet komplex szemlélettel végzek, objektivitását a SEED fejlődési skála eleminek használata biztosítja. Foglalkozásaimon a szülők mindig jelen vannak, aktív részesei fejlesztési folyamatnak. Fontosnak tartom a szülő partnernek tekintését, a szülői kompetenciák elismerését, ha szükséges erősítését, a szülő és szakember pozitív kapcsolatának hatását a gyermek fejlődésére. Foglalkozásaimon mindig a gyermek igényeit, aktuális állapotát figyelembe véve végzem a fejlesztést. Egyéni és csoportos terápiát is végzek korosztálynak megfelelően.

Kozák- Sólyom Katalin, konduktor, korai fejlesztő

A korai korosztály (0-1-3 év) preventív és feltáró vizsgálatával, játékos komplex konduktív fejlesztésével foglalkozom. Az erre vágyó szülőknek gyermekük otthoni mozgásfejlesztéséhez szívesen nyújtok tanácsot. Konduktorként hitvallásom a tudatos szülői hozzáállás segítése, a szülők tanítása. Központi idegrendszeri mozgássérültek (CP-s), mozgásukban megkésett, elakadt, értelmileg akadályozott, kevert diagnózisú 0-7 éves gyermekek egyéni fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetek. A csoport motiváló erejében hiszek, ezért a baba-mama duók és az ovis korosztály kiscsoportos formában történő készség/mozgásfejlesztő játékos tornáit előszeretettel végzem. A kisiskolás (6-8 éves) gyermekek ügyesítő, tartásjavító, lúdtalp tornáiban is tudok segíteni.

Korcz Adrienn, gyógypedagógus, szomatopedagógus

Mozgásfejlesztő óráimra 3-14 év közötti gyermekeket várok szeretettel. A foglalkozásaimon a jó hangulat mellett nagyon fontosnak tartom az olyan gyakorlatok megkínálását, amelyek fejlesztik a nagy- és finommozgásokat, az erőnlétet, az egyensúlyt, a téri tájékozódást, a lateralitást, a ritmusérzéket, a koordinációt, a testsémát. Ezen területetek megfelelő érettsége hozzásegíti a gyermeket a megfelelő iskolaérettséghez. A fejlesztést egyéni és csoportos kereteket között tartom. A gyermek fejlődéséhez elengedhetetlen a szülőkkel történő kommunikációs és a TEAM munka, ezért mindkettőre nagy hangsúlyt fektetek.

Balog Laura, gyógypedagógus, logopédus

Logopédusként a nyelvrendszer, gyógypedagógusként a részképességek fejlesztésével az a célom, hogy a gyermekeket segítsem a nyelvi, tanulási nehézségeikkel való megküzdésben. Ez a két terület nagyon fontos ahhoz, hogy később boldogulni tudjanak életük során. Nagyon szeretem megtalálni azt az utat, amin a gyermeket vezetve a legjobban, leghatékonyabban segíthetek. Fontosnak tartom a humor, jókedv jelenlétét a foglalkozásokon; mindig arra törekszem, hogy megtaláljam azt, ami a legjobban lelkesíteni tudja a gyermeket, hogy aztán együtt, a lehető legvidámabban és legügyesebben tudjunk fejlődni. Szívesen emelek be zenés elemeket a fejlesztésbe és az infokommunikációs eszközök fejlesztőhatását is szeretem kihasználni megfelelő keretek között. A Pacsirta Fejlesztőházban logopédiai és részképességfejlesztő foglalkozásokat tartok. Fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást, a fejlődéshez elengedhetetlen az otthoni gyakorlás is. 3 éves kortól foglalkozom gyerekekkel, szívügyem az óvodás- és iskoláskorú gyerekek fejlesztése. Úgy gondolom, fontos, hogy a gyermeket teljes személyiségében, minden készségterületét megismerve, komplexen tudjuk fejleszteni, ebben segít a team-munka – ezért szívesen és folyamatosan konzultálok konduktorunkkal és TSMT terapeutánkkal is.

   

© 2021: Pacsirta Mozgásfejlesztő Kuckó | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress